• https://www.facebook.com/kutlu.cemal
  • https://www.twitter.com/@KutluCemal
CKgroup-->Takvim
CKgroup-->Site Haritası
CKgroup-->Saat
CKgroup-->Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.81257.8438
Euro9.26129.2983
CKgroup--> Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret135208

INNOVET-GIRISIMCILIK

INTERNET TABANLI GİRİŞİMCİLİK ÖĞRETİM MODÜLÜNÜN, İŞ DÜNYASINA VE MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİMDE AVRUPA KREDİ SİSTEMİNE UYARLANMASI (INNOVET PROJESİ)
2007-2009

ÖZET

Projenin Hazırlanmasının GerekçesiGirişimcilik eğitiminde ve bu eğitimin değerlendirmesinde kavramsal ve uygulama alanında belirsizlikler vardır.INNOVET projesi; uluslar arası değerlendirmelere açık ,doğrudan sahaya yönelik (sanayici,tüccar, esnaf,zanaatkar vb meslek gurupları ile girişimcilik alanında eğitim veren eğiticiler) çalışmalar sonucunda geliştirilmiş bilgi - beceri tanımları yapılmış , yeterliliğe dayalı ,enformasyon ve bilgisayar teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak, farklı seviyelerdeki guruplara yönelik girişimcilik alanında modül eğitim programı geliştirme çalışmasıdır.Farklı kültürlere ve çalışma alanlarına sahip girişimciler, eğiticiler ve öğrenciler proje kapsamında işbirliği yaparak, tüm paydaşların katkıları ile ülkenin ihtiyacına cevap verecek Avrupa Topluluğu standart ve kalitesinde(ECVET,EQF ve LLL) Internet tabanlı bir program geliştirilecektir.Proje DACUM(Hedef kitlenin merkeze alındığı eğitim programı geliştirme tekniği ) eğitim programı geliştirme çalışmalarının temelinde bulunan yaklaşımla, girişimcileri çalışmanın merkezine almaktadır.Projenin yol haritasında ; öncelikle girişimcilik alanında proje ortaklarının mevcut ulusal uygulamaları (girişimcilik projeleri, girişimcilik için hükümetin teşvikleri, eğitim programları, kurslar vb) değerlendirilecektir.Daha sonra gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik uygulamaları dikkate alınarak Avrupa Topluluğunun belirlediği kalite kriterlerine uygun şekilde INNOVET projesinin ortakları ile birlikte ulusal düzeyde (AB standartları seviye 3-4-5) girişimcilik kursları geliştirilecektir.Avrupa topluluğuna üye ülkeler ile Avrupa topluluğunun eğitimle ilgili yönetim birimlerinin ,girişimcilik eğitimi ve eğitimi değerlendirme işlemlerinin, ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training ), EQF (European Qualifications Framework )ve LLL (Life-Long-Learning) kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi yönünde almış olduğu tavsiye kararlarına henüz beklenilen düzeyde ulaşılamamıştır.Avrupa topluluğu, 2007 yılı temmuz ayında geliştirilecek tüm eğitim programlarının ECVET kriterlerine uyumu yönünde tavsiye kararı almıştır.Bu karar doğrultusunda Avrupa topluluğuna üye ve aday ülkelerin tüm program ve kurs geliştirme çalışmalarında ECVET kriterlerine uyumlu çalışmalar yapması istenilmektedir.

INNOVET projesi, girişimcilik alanında Avrupa birliği ve proje ülkelerinin katkıları ve görüşleri doğrultusunda ECVET ‘in kriterlerine uyacak özelliklere sahip teknolojik tabanlı bir projedir.Proje çalışmalarının tamamı INNOVET projesi Internet sitesinde işbirliğine açık , katılımcı ve şeffaf şekilde geliştirilecek ve sonuçta proje ortağı ülkelerin kullanımına sunulacaktır.Projenin Hedefleria)” Küresel Girişimcilik ”kursu Internet tabanlı (Moodle platformu) proje olup, projede tanımlanan hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve proje ortaklarının ulusal eğitim sistemlerine ve ortak ülkelerin ana dillerinde geliştirilecek bir projedir. Proje çalışmalarının Avrupa ve uluslar arası boyutta sınırlamasız bir şekilde takip edebilmesi için proje süresince tüm çalışmalar e-magazine isimli ulusal dergide Türkçe , başarılı uygulamalar ise uluslararası e-magazine isimli elektronik dergide İngilizce olarak yayınlanacaktır.Tüm proje ortağı olan ülkeler aynı imkanlara sahiptir.b)Girişimcilik eğitimi ve yeterliliğinin ECVET, EQF ve LLL belirlediği ilkelere uygun şekilde geliştirilme anlayışını sağlamlaştırmak için proje ortağı olan ülkelerde 2005-2006 yıllarında doğrudan uygulamanın içinde olan girişimcilere yönelik yapılan DACUM seminerleri (Türkiye’de dahil)yapılmıştır.DACUM seminerlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi sonunda tüm proje ortağı ülkeler için geliştirilecek girişimcilik programının küresel ve ulusal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.DACUM seminerleri sonucunda, geliştirilecek girişimcilik programının küresel ve ulusal çalışma çevrelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve ECVET-EQF ve LLL kriterlerine uyumlu olması konusunda proje ortakları tarafından görüş birliğine varılmıştır.c) Küresel girişimcilik alanında proje ortaklarının yaptığı saha çalışmalarının, ECVET’in belirlediği kriterlere uyumluluğu, proje de görev alan uzmanlar tarafından takip edilecektir.Proje ortağı olan ülkelerin raporları ve proje uygulamaları e-magazine isimli dergide ulusal düzeyde Türkçe,uluslar arası düzeyde ise İngilizce olarak yayınlanacaktır.d) Projenin hedeflerinden birisi de girişimcileri ve girişimcilik alanında ders veren eğiticileri ve diğer ilgili birim temsilcilerini, Internet tabanlı esnek ve hızlı bir iletişim ağında buluşturarak , bilgi paylaşımlarını ve projeye katkı sağlamalarını temin etmek üzere harekete geçirmektir.Projenin uygulanmasında Ortaklık Anlayışı Nasıl Olacaktır ?

Her ortak, iş paketlerinde takım liderinin (contact person) koordinesinde tanımlanan görevi ve sorumlulukları yerine getirecektir.Projenin iş planı ve zamana bağlı akışı ve yaygınlaştırılması proje sunucusu olan Helsinki Business College(http://www.hbc.fi ) tarafından hazırlanmış ve proje ortaklarına sunulmuştur.Proje çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak olan Moodle tabanlı proje Internet sitesinin yönetimi konusunda Proje koordinatörlüğü ilgili firma yetkilileri ile anlaşmaya varmıştır. Projenin amaç ve hedeflerine uygun şekilde ilerleyişi ve Avrupa Topluluğunun ilgili komisyonlarına sunulacak ortak raporların hazırlanması, girişimcilik alanında çalışan uzman ve akademisyenler tarafından ve proje sunucusu Helsinki Business College tarafından yapılacaktır.Projenin Genel Anlamda Somut (Görülür) ve Soyut ( Görülmeyen ) Çıktılarının TanımıProjenin somut (Görülebilir) çıktıları aşağıdaki gibidir.

􀀣 Girişimcilik Alanında Proje Ortağı Ülkelerin Uygulamalarının İncelenmesi ,􀀣 Değişik Alanlarda Sahaya Yönelik Yapılan Çalışmalar (Araştırma, Anket, Görüşme vb),

􀀣 Girişimcilik Alanında İlgili Taraflar Arasında İletişim Ağının Oluşturulması ve Çalıştırılması.Projenin soyut çıktısı ise bu proje ile birlikte ortaklar arasında dünyada ortaya çıkan fırsatların değerlendirmesi için işbirliğinin ve iletişimin sürekliliğinin sağlanmasıdır.Geliştirilecek Girişimcilik Kurslarının Hedefleri1. Proje ortağı olan ülkelerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa ve Dünyadaki rolünü ve konumunu anlaşılmasını sağlamak,2. Küresel girişimcilik alanında gelecekteki eğilimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve başarılı bir girişimci olmak için ihtiyaç duyulacak yeterlilikleri geliştirmek,3. Proje ortağı olan ülkeler; Finlandiya, Avusturya,Macaristan , İtalya, Lituanya ve Türkiye’deki girişimciler ve eğiticiler arasında çalışan ve etkin bir işbirliği ve paylaşım ağı oluşturmak,4. Öğrencilere yurt dışı seyahatine çıkmadan veya yurt dışında staj çalışması yapmadan önce proje ortağı ülkelerdeki uygulamaları takip etmelerini sağlayarak, farklı kültürlerdeki iş çevrelerinin birbirlerini anlamaları için imkan sunmak,5. Girişimcilik alanında eğitim alan veya çalışmalar yapan girişimcilerin , öğrencilerin ve eğiticilerin haberlerini , görüşlerini proje Internet sitesinde yayınlayarak tartışma imkanı sağlamak ve forumlarda elde edilen sonuçları proje internet sitesindeki Modul forumlarında , ulusal ve uluslar arası dergilerde veya e-magazin isimli elektronik dergilerde yayımlayarak elde edilen birikimlerin ulusal ,Avrupa Topluluğu ve uluslar arası düzeyde yaygınlaşmasını sağlamaktır.Küresel girişimcilik projesi altı konudan oluşmaktadır.Bu altı konu bölgesel , ulusal veküresel katılımcıları, iş çevrelerini ve farklı kültürleri kapsamaktadır.Kursa katılanlaraverilecek Moodle tabanlı ödevler ise eğitimi ana dilde ve uluslar arası dilde desteklemektedir.6. Sonuçta Girişimciler, eğitimciler ve öğrencilerin işbirliği ile Avrupa Topluluğu kalitestandartlarına uygun 4 ve 5 seviyede girişimcilik dersi içeriği, yöntemi ve işbirliği modeligeliştirilecektir. Proje ortakları arasında yapılacak anlaşma ile kredi kabulü sağlanacaktır.
INNOVET Projesi Ortakları
1. Helsinki Business College – HBC Finlandiya (Projenin Sahibi)http://www.hbc.fi

Proje Koordinatörü Ms.Riitta Repo E-posta adresi : riitta.repo@hbc.fi2. Business.academy.donaustadt , Wienna ,Austriahttp://www.bhakwien22.at

Temas Kurulacak kişi : Ms Eva Fleischer E-posta adresi : efleischer@bhakwien22.at

3. Institute for Economic Promotion (WIFI) of the Austrian Federal Chamber of Commerce –International Know-how Transferhttp://www.wifi.at/ikt
Dr. Rudolf Ruzicka E-posta adresi : rudolf.ruzicka@wko.at

4. Europe 2000 Secondary School on Economics, Tourism and Information technologyBUDAPEST, Hungaryhttp://www.europa2000.hu

Mr András Papp E-posta adresi papp.andras@europa2000.hu5. Instituto Technico Commerciale Statale ”de Fazio” Lamezia Terme, Itahttp://www.itcdefazio.it

Ms Frances Fahy E-posta adresi fgfahy@libero.it

6. Klaipeda Dressmaking and Service Business School , Klaipeda- Lithuaniahttp://www. kspvm.lm.ltMs Renata Vebriene E-posta adresi : projektai@kspvm.lm.lt

7. Technician Education Culture Health Foundation (TEK-SAV) , Ankara-Turkeyhttp://www.teksav.org

Temas Kurulacak kişi Rıza Gürbüz E-posta: rizagurbuz@gmail.comhttp://www.globalinnovet.com/ (Proje Internet adresi)