• https://www.facebook.com/kutlu.cemal
  • https://www.twitter.com/@KutluCemal
CKgroup-->Takvim
CKgroup-->Site Haritası
CKgroup-->Saat
CKgroup-->Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.81257.8438
Euro9.26129.2983
CKgroup--> Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret135284

EMPOWER

LDV YENİLİK TRANSFER PROJESİ 2007-2009

Öğrenme Güçlüğü Olanların Güçlendirilmesi – Düşük Seviyede Bilgi ve Beceriye Sahip Yetişkinlere Bireysel Öğrenme Yöntemleri ile Eğitimin Daha Cazip Hale getirilmesi Üç farklı Avrupa Ülkesine Sistem Transferi

ÖZETİstihdamdaki eğilim tahminlerine göre her geçen gün çalışanlardan beklenilen bilgi ve beceriler artmaktadır.Düşük becerili veya becerisi olamayan kişiler uygun eğitim yöntemleri ile eğitilmezlerse, gelecekte istihdamda dramatik sonuçlar ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdırBaşarılı bir istihdam için eğitim ve öğretim ön koşul olduğundan dolayı düşük seviyede bilgi ve beceriye sahip yetişkinlere bireysel öğrenme tekniklerini öğreterek bu önemli soruna çözüm bulunabilir.Yenilik projesinin ana amacı mesleki ve teknik eğitim alanında görev yapana öğretmen ve eğiticileri , dezavantajlı gurupları bireysel eğitim yöntemleri konusunda eğitmektir. Öğretmen ve eğiticiler aldıkları bu eğitimle düşük bilgi ve becerilere sahip yetişkinlere bireysel öğrenme yöntemleri konusunda eğiterek bilgi ve beceri kazanmalarını ve istihdamlarını kolaylaştıracaklardır.Projenin özel amaçları aşağıdaki gibidir:• Düşük bilgi ve beceriye sahip yetişkinlerin, bireysel öğrenme prensiplerinin eğitim anlayışı ve eğitim malzemeleri ile projenin transfer edileceği Slovenya, Romanya ve Türkiye’nin koşullarına uyumlu ve geçerli olacak şekilde transferi,• Düşük bilgi ve beceriye sahip yetişkinlere yönelik uygulanacak olan bireysel öğrenme yönteminin kurumsal ve yapısal çerçevesini göstermek.• Proje içeriğinin ve sonuçlarının, projenin transfer edileceği ülkelerin iş dünyası, işçi istihdamıyla ilgili kurumlar ve sosyal ortaklarla iyi bir işbirliği oluşturarak aracılığı ile aygınlaştırmaktır.Proje Sonunda Geliştirilecek ÜrünlerYenilikçi Uygulamaların Transferi… Ürünler, ülke ihtiyaçlarına uyumlu ve yaygınlaştırma anlayışı ile üzerine geliştirilecektir• Rehberlik Dokümanı : Türkiye, Romanya ve Slovenya dillerinde Mesleki ve Teknik Eğitimdedüşük bilgi ve beceriye sahip yetişkinlerin bireysel öğrenme yöntemleri ve teknikleri ile eğitilmeleriiçin eğitim malzemeleri ve uygulama rehberlik dokümanı üretilecektir.Üretilen dokümanlar projedehedeflenen ülkelerdeki meslek ve teknik eğitim sağlayıcıların taleplerine ve özel eğitim kültürlerinecevap verecek şekilde düzenlenecektir• Eğitim Rehberi ve Malzemelerin Nasıl Kullanılacağına Dair Tavsiye Dokümanı:Mevcut eğitimçerçevesi içinde , bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve özel isteklerine , projenin hedef ülkelerinin özelöğrenim kültürlerine ve mesleki eğitim sağlayıcılarının taleplerine uygun hazırlanmış dokümandır.• Uygulama Kitapcığı: Geliştirilen bireysel öğrenme malzemelerinin yetişkinlerin bireysel eğitim veöğrenime nasıl aktarılacağı , eğitim –öğretim planlayıcıları ve ilgili organizasyonların kararvericilerinin ve yetkililerinin ilgilerinin nasıl çekileceğinin anlatıldığı dokumandır.Projenin yararlanıcısı olan ülkelerde kısa dönemde etkisi eğitim sağlayıcı kurumlardagörülecektir.Onlar, proje çalışmalarında elde edilen sonuç dokümanlarını kullanarak Meslekive Teknik eğitim ölçütlerine göre eğitim kalitesini en kısa sürede geliştirecekler veya eldeedilen sonuçlar üzerine yeni yöntemler geliştirebileceklerdir. Uzun dönemde ise stratejikçarpan etkisi ile bilgi ve dezavantajlı durumdaki beceri seviyesi düşük yetişkinlerin bireyselöğrenme yöntemleri konusunda artan bir anlayış ve dikkat gelişecektir.Bu da ihmal edilenönemli kitlenin mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanına dahil edilmesi yönünde önemlibir gelişmedir.Uyum ve transfer İşlemleri… Uyum ve transfer işlemleri aşağıdaki yararlanıcılar hedef alınarak tasarlanacaktır.• Mesleki ve Teknik Eğitim öğretmenleri ve eğiticileri mesleki ve teknik eğitimde bilgi ve beceriyetersizliği olan yetişkinlerin bireysel öğrenme yöntemleri ile eğitilmeleri konusundaki hassasiyetindikkate alındığı anlayışı geliştirecekler ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bu yönde uygunluk vekalite artırıcı çalışma yapacaklardır.• Mesleki ve teknik eğitim danışmanları günlük yaşamlarında dezavantajlı gurupların bireyselöğrenme anlayışına uyumlu rehberlik ve danışmanlık eğitim malzemeleri kullanacaklardır.• Eğitim sağlayıcılar mesleki ve teknik eğitimin ölçüm ve değerlendirmesinde dezavantajlıyetişkinlerin bireysel öğrenme yöntemleri ile eğitilmeleri konusunu dikkate alarak kaliteyigeliştireceklerdir.• Türkiye, Romanya ve Slovenya’da hayat boyu öğrenmenin kilit personeli mesleki ve teknikeğitimde dezavantajlı yetişkinlerin bireysel öğrenme yöntemleri ile eğitilmeleri konusunu anadillerinde geliştirilen elektronik dokümanları Internet sitelerine entegre ederek , ihtiyacı olanlarınserbest şekilde kullanımına sunabileceklerdir.• İş dünyasının taleplerine cevap verecek rehberlik ve yeterlilik tasarımlarından sorumlu kişilerproje ürünlerinden yaralanacaklardır.• Projenin Ulusal stratejik ortakları, proje sonuçlarını bağlı bulundukları ve görev yaptıkları kurum vekuruluşlardaki ilgili personele ileterek ve çalışmalarda kullanarak projenin etkin kullanımına veyaygınlaşmasına katkı sağlayacaklardır.Proje Ortakları… Proje kapsamında proje amaç ve hedeflerine uygun şekilde dengelenmiş şekilde altı ülkeden yediortak işbirliği yapmaktadır.Daha önce projeyi uygulamış ülkeler projeyi, projenin hedef ülkeleri olanTürkiye , Romanya ve Slovenya’ya , ülke ihtiyaç ve koşullarına dikkate alarak transfer edeceklerdir.• Fundatia Romano-Germana, Timisoara, Romania (Proje sunucusu)www.frgtim.ro• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Vienna, Austria(Koordinatör )www.best.at• PAPILOT - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana, Sloveniapapilot.sisplet.org• Rogaland Kurs og Kompetansesenter, Stavanger, Norwaywww.rkk.no• IAL Emilia Romagna, Bologna, Italywww.ialemiliaromagna.it• GLOBAL Training and Consulting, Istanbul, Turkeyhttp://www.global-turkey.com• Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TEK-SAV), Ankara, Turkeyhttp://www.teksav.orgProje Internet adresi : http://www.empower-deprived-learners.eu/trkce/ho-geldiniz?id1=819PARTNERS OF EMPOWER DEPRIVED LEARNERS(LDV Transfer Innovation Project for 2008-2009 )1.Rogaland Kurs og Kompetansesenter RKK, Norway (Project Promoter)http://www.rkk.no2.BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung, Vienna, Austria(Project Coordinator)http://www.best-training.com3.Tekniker Eğitim Kültür Sağlik Vakfi (TEK-SAV)Ankara, Turkeyhttp://www.teksav.org4.IAL Emilia Romagna, Italyhttp://www.ialemiliaromagna.it5.Fundatia Romano-Germana Timisoara FRG, Romaniahttp://www.frgtim.ro6.PAPILOT - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Slovenijahttp://papilot.sisplet.org7. GLOBAL Eğitim ve Danişmanlik A.Ş, Istanbul, Turkeyhttp://www.globalegitim.com.trEMPOWER DEPRIVED LEARNER PROJESI INTERNET ADRESIhttp://www.empower-deprived-learners.eu/TAMAMLANMIŞ VE TRANSFER EDİLEN PROJENİN İNTERNET ADRESİhttp://learn-empowerment.org/opencms/opencms/lemp/de/leftNav/English/download.html